Drönartjänster

Där behov finns tillhandahåller vi en möjlighet med överskådlig vy med ordagrant helikopterperspektiv med 20 megapixelbilder. Bild eller video alternativt livestreaming kan ske.
Denna tjänst kan således erbjudas till okulära besiktningar av husfasader som annars skulle vara svåråtkomliga med tanke på höjderna eller övergripande vyer över byggplatsen.

Ett annat exempel där vi nyttjat drönarens funktionsduglighet är takkonstruktioner där renovering behövts men tillgängligheten har varit begränsad pga husets konstruktion. Genom drönarens kapacitet har vi på ett enkelt, säkert och ekonomiskt sätt kunnat observera allt från marken i realtid.

Allt detta sker med högteknoligiska hjälpmedel. Utöver bild kan 4K film erbjudas. Tack vare en 3-axlad gimbal så behövs ingen digital bildstabilisering vilket gör bilderna ännu mer äkta.

Filmning kan ske över 30 minuter åt gången tack vare nyutvecklade batterier.