EG Projekt AB

EG Projekt AB


Andreas startade bolaget "EG Projekt AB" år 2021. Namnet togs efter giftermålet och initialerna av efternamnen Eklander (från frugan) och Gill.  
Detta efter flera års arbete med projektledning inom bygg, eftermarknad samt tekniska innovativa lösningar. Vi erbjuder professionell extern projektledning till förmånliga priser för er organisation. 

Alla våra åtaganden är unika och vi anpassar insatser efter varje projekt. Allt utförs enligt lagar, regler och branschernas normer.

Som projektledare för eftermarknad tar vi hand om rollen som "mellanhand" mellan leverantör och slutkund. Vi tar således hand  om samtliga frågor och man slipper således ha olika kontakter i olika ärenden. Tjänsten innebär stort ansvar, att som representant för beställare och slutkund säkerställa en bra leverans samt nöjda kunder i eftermarknadsskedet. 

Utöver eftermarknad:

Vara delaktiga i tillträden, besiktningar,
Hantera roller som BasP/BasU,
Certifierade inom Heta arbeten,
Vi följer upp samtliga delar i leveranser från olika parter,
Vi sköter förvaltning av fastigheter, felanmälningar
Vi utför diverse drönararbeten som ex fotograferingar, mätningar
Vi återkopplar alltid till kund inom angiven tidsram,
Vi ser alltid till att hålla hög kvalitet i leveransen,
Vi strävar alltid efter att ha nöjda kunder och boende.


• PROJEKTLEDNING  • EFTERMARKNAD • BYGG • TEKNIK •